Obec Vrbov

oficiální stránky obce

OZNÁMENÍ

Společnost Slovak Telekom, a.s., si dovoluje informovat veřejnost o plánovaném přerušení telekomunikačního provozu ve veřejné telefonní síti, které se bude konat:

Dne 12.4.2017 z 10:00 hod - dělat 15:00 hod

Příčinou přerušení provozu služeb budou práce na přenosovém médiu optickém.

Kvůli technickým pracím budou v obci nedostupné některé telefonní a internetové služby, poskytované prostřednictvím pevné sítě.

Oznámení

Jarní vypalování trávy

zákon č. 314/2001 Z. z. o ochraně před požáry ve znění pozdějších předpisů hovoří jasnou řečí – vypalování porostů bylin, keřů a stromů je pod hrozbou vysokých sankcí přísně zakázáno. Za porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona právnickým osobám pokuta až do výše 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do výše 331 €, resp. v blokovém řízení až do výše 100 €.

Právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům se podle § 8 zákona. 314/2001 Z. z. o ochraně před požáry ve znění pozdějších předpisů zakazuje zejména:

  • vypalovat porosty bylin, keřů a stromů
  • zakládat oheň v prostorách a na místech, kde by mohlo dojít ke vzniku požáru
  • spalovat hořlavé látky na volném prostranství v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Fyzickým osobám se podle § 14 ods. 2 zákona. 314/2001 Z. z. o ochraně před požáry ve znění pozdějších předpisů zakazuje zejména:

  • kouřit nebo používat otevřený plamen na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
  • vypalovat porosty bylin, keřů a stromů
  • zakládat oheň v prostorách nebo na místech, kde může dojít k jeho rozšíření

Přesto se každý rok najdou "snaživce", kteří zákon vědomě, či nevědomě porušují. Ke vzniku požárů dochází nejen nedbalostí při zakládání ohňů v přírodě, hraní dětí se zápalkami, odhazováním nedopalků při kouření, ale i podceněním okolností při „řízeném vypalování“ a také úmyslným žhářstvím.

"Vypalování trávy je opravdu každoročním problémem. Proto důrazně upozorňujeme na zákaz vypalování suché trávy, které je u nás velmi rozšířené. Je příčinou vzniku velkého množství požárů se značnými materiálními škodami, často při nich dochází ik vážným zraněním osob. Někdy si takový požár vyžádá tu nejvyšší daň - lidský život a to zejména z řad důchodců. Je to například lidská pohodlnost – lidé se o svůj majetek celý rok nestarají a na jaře starou suchou trávu, či drobné křoví bez vlastní velké námahy zlikvidují.

Problémem je i nedostatečné právní vědomí, tedy neznalost platných právních předpisů, které tuto činnost zakazují. "

plk. Ing. Eduard Kolodzej – ředitel Okresního ředitelství Hasičského a záchranného sboru v Kežmarku

1. stránka z celkem 4512345...102030...Poslední »
Pro bezproblémové zobrazování stránek použijte prosím některý z těchto prohlížečů : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvořil
Frontier Theme