Stadt Vrbov

offizielle Seite der Gemeinde

Ankündigung

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon č. 314/2001 Von. von. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov hovorí jasnou rečouvypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané. Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona právnickým osobám pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do výšky 331 €, beziehungsweise. v blokovom konaní až do výšky 100 €.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa podľa § 8 Gesetz Nr. 314/2001 Von. von. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 Gesetz Nr. 314/2001 Von. von. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Napriek tomu sa každý rok nájdu „snaživci”, ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú. Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pririadenom vypaľovanía tiež úmyselným podpaľačstvom.

„Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným problémom. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň – ľudský život a to najmä z radov dôchodcov. Je to napríklad ľudská pohodlnosťľudia sa o svoj majetok celý rok nestarajú a na jar starú suchú trávu, či drobné krovie bez vlastnej veľkej námahy zlikvidujú.

Problémom je aj nedostatočné právne vedomie, teda neznalosť platných právnych predpisov, ktoré túto činnosť zakazujú.”

plk. Ing. Eduard Kolodzejriaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

HINWEIS

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Ihre traditionellen Stromversorger, VSE (ALL), unsere Aufmerksamkeit, dass in unserer Gemeinde bewegen Hausierer Verkäufer von Strom, die sich Mitarbeiter der östlichen Energie nennen.

Geben Sie die Bürger neue Verträge für Strom zu unterzeichnen und kann auch passieren,, dass ohne sie, Aby wissen Sie über diese, Wechsel des Stromversorgers und nicht bereits in VSE.

Wenn Sie oder Ihre Familie haben Hausierer Verkäufer von Strom besucht und Sie vermuten,, Sie betrogen haben, Kommt der Tag, 27.1.2017 von 13:00 von 14:00 das Gemeindeamt, Es wird an der vorgesehenen Auto Mitarbeiter der Eastern Energie und beraten Sie.

Seite 1 von 4412345...102030...Letzte »
Für Probleme mit der Darstellung Seiten, benutzen Sie einen dieser Browser : | | | |
Copyright © 2011 - Stadt Vrbov / Website erstellt
Frontier Theme