Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Ustanovujúce zasadnutie

Dňa 27.12.2010 o 15,oo hod. sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program :

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice…..
3 .Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva ( Zástupca starostu )
9. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie, prípadne ďalších komisií a voľba ich predsedov a členov komisií
10. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
11. Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom obecným zastupiteľstvom
12. Diskusia
13. Záver

Updated: 3.2.2011 — 13:00
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme