Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Kategória: Články o obci

Oznam

Jarné vypaľovanie trávy

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov hovorí jasnou rečou – vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je pod hrozbou vysokých sankcií prísne zakázané. Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona právnickým osobám pokuta až do výšky 16 596 €, fyzickým osobám pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní až do výšky 100 €.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa podľa § 8 zákona č. 314/2001    Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch a na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Napriek tomu sa každý rok nájdu „snaživci”, ktorí zákon vedome, či nevedome porušujú. Ku vzniku požiarov dochádza nielen nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri „riadenom vypaľovaní“ a tiež úmyselným podpaľačstvom.

„Vypaľovanie trávy je naozaj každoročným problémom. Preto dôrazne upozorňujeme na zákaz vypaľovania suchej trávy, ktoré je u nás veľmi rozšírené. Je príčinou vzniku veľkého množstva požiarov so značnými materiálnymi škodami, často pri nich dochádza aj k vážnym zraneniam osôb. Niekedy si takýto požiar vyžiada tú najvyššiu daň – ľudský život a to najmä z radov dôchodcov. Je to napríklad ľudská pohodlnosť – ľudia sa o svoj majetok celý rok nestarajú a na jar starú suchú trávu, či drobné krovie bez vlastnej veľkej námahy zlikvidujú.

Problémom je aj nedostatočné právne vedomie, teda neznalosť platných právnych predpisov, ktoré túto činnosť zakazujú.”

plk. Ing. Eduard Kolodzej – riaditeľ Okresného riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

OZNAM

Vážení občania,

správca káblovej televízie Vás chce informovať, že zajtra bude prebiehať údržba káblovej televízie a výmena digitálnych kariet. Vysielanie bude spustené v popoludňajších hodinách.

 

OZNAM

Vážení občania,

Váš tradičný dodávateľ elektriny, Východoslovenská energetika (VSE), nás upozornila, že v našej obci sa pohybujú podomoví predajcovia s elektrinou, ktorí sa vydávajú za pracovníkov Východoslovenskej energetiky.

Občanom dávajú podpisovať nové zmluvy na elektrinu a môže sa Vám tak stať, že bez toho, aby ste o tom vedeli, zmeníte dodávateľa elektriny a nebudete už vo VSE.

Ak Vás alebo Vašu rodinu navštívili podomoví predajcovia elektriny a máte podozrenie, že ste boli oklamaní, príďte v deň 27.1.2017 od 13:00 do 14:00 ku obecnému úradu, budú tam pracovníci Východoslovenskej energetiky na označenom aute a poradia Vám.

Stránka 1 z 1112345...10...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme