Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Kategória: Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie

Miesto, čas a spôsob akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde a v akej forme je možné podať žiadosť o sprístupnenie informácií

1. Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
2. Zo žiadosti musí byť zjavné, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva , ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.
4. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo veci konať.
5. Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

 

Úradné hodiny na Obecnom úrade vo Vrbove :


Pondelok : 730 hod. 1500 hod.
Utorok : 730 hod. 1500 hod.
Streda : 730 hod. 1600 hod.
Štvrtok : Nestránkový deň
Piatok : 730 hod. 1500 hod.
Obedňajšia prestávka : 1200 hod. 1230 hod.

 

Adresa :

Obecný úrad Vrbov

Vrbov č. 204

059 72  Vrbov

 

Slobodný prístup k informáciám :

vzn spristupnenie info 8.2004
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme