Wioska Vrbov

Oficjalna strona wsi

Suwak

Kategoria: Przegląd przepisów

Przegląd ustawodawstwa

Przegląd ustawodawstwa, instrukcje, instrukcje i interpretacyjny pozycji.

(§ 5 ODS. 1 Działać. nie. 211/2000 Z. z.)

Społeczność Vrbov zgodnie z § 5 ODS. 1 punkt. e ustawy. nie. 211/2000 Z. z. Wolność informacji oraz o zmianie niektórych ustaw (Freedom of Information Act) Z późniejszymi zmianami, publikuje Poniższa lista przepisów, instrukcje, instrukcje i interpretacyjny pozycji, zgodnie z którymi akty i decyzje, w tym, regulujące prawa i obowiązki gminy.

Prawodawstwo:

Konstytucja Republiki Słowackiej
Działać. 369/1990 Np.. w gminach z późniejszymi zmianami
Działać. 138/1991 Np.. własność gminy z późniejszymi zmianami
Działać. 71/1967 Np.. Postępowanie administracyjne (Kodeks administracyjny)
Działać. 511/1992 Np.. administracja podatków i opłat oraz zmian w systemie terytorialnych władz finansowych z późniejszymi zmianami
Działać. 582/2004 Z. z. w sprawie podatków lokalnych i opłat lokalnych odpadów komunalnych oraz drobne odpady budowlane z późniejszymi zmianami
Działać. 50/1976 Np.. planowania przestrzennego i prawa budowlanego (Budynek ustawy) z późniejszymi zmianami
Ustawa nie. 372/1990 Tb. w sprawie przestępstw, z późniejszymi zmianami
Działać. 9/2010 Np.. skarg
Działać. 211/2000 Z. z. Wolność informacji oraz o zmianie niektórych ustaw z późniejszymi zmianami
Działać. 448/2008 Z. z. w sprawie usług socjalnych oraz zmieniająca ustawy nr. 455/1991 Np.. o obrocie, z późniejszymi zmianami
Działać. 145/1995 Z. z. na opłaty administracyjne, z późniejszymi zmianami
Działać. 85/1990 Np.. prawo do składania petycji, z późniejszymi zmianami
Inne obowiązujące przepisy publikowane w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowackiej, w sprawie utworzenia ogóle.

U. z Republiką Słowacką można oglądać w Urzędzie Miejskim w Vrbov.

Na stronach przeglądanie sprawia problemy, użyj jednej z tych przeglądarek : | | | |
Copyright © 2011 - Wioska Vrbov / Witryna internetowa stworzona
Frontier Theme