Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Kategória: Verejné obstarávanie

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky na poskytnutie služby – výkon stavebného dozoru na stavbe : „Cesta okolo Tatier – rekonštrukcia poľnej cesty – Cyklistický chodník Kežmarok – Vrbov

  Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky na poskytnutie služby - výkon staveb. dozoru počas realizácie prác na stavbe : "Cesta okolo Tatier - rekonš. poľnej cesty - Cyklistický chodník KK-Vrbov (700,3 KiB, 1 071 hits)

Zverejnenie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013

Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Vrbov, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: zákazka na poskytnutie služby – Výkon stavebného dozoru počas realizácie prác na stavbe: „Cesta okolo Tatier – rekonštrukcia poľnej cesty – Cyklistický chodník Kežmarok – Vrbov“

Predpokladaná hodnota zákazky: od 5654,20 € do 6596,00 € bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky: 24.02.2014

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, 00421 (0)52/4592125, obecvrbov@stonline.sk

  výzva (175,0 KiB, 0 hits)

Zverejnenie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Vrbov, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: „Osobný 5 – dverový automobil“

Predmet obstarávania: predmetom obstarávania je výber dodávateľa tovaru: 5 dverový osobný automobil s min. požiadavkami verejného obstarávateľa: nové, resp. predvádzacie vozidlo, zdvihový objem min. 1300 cm3 – max. 1400 cm3, kombinované spotreba max. 6,5 l benzínu/100 km, ABS protiblokovací systém, brzdový asistent, ovládanie stability vozidla, imobilizér, min. dojazdové rezervné koleso, klimatizácia, centrálne zamykanie, rádio, palubný počítač, metalická farba, elektricky ovládané predné okná.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, t. j. ponuková cena v € vrátane DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu=100%. Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní s ponukovými cenami všetkých uchádzačov je podklad pre určenie úspešného uchádzača.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9900,00 € bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky: 30.01.2014

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, tel.: 0524592125, mobil: 0905391490, obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA  ZADANÁ

Zverejnenie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Vrbov, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: Vrbov – Obnova lesa v roku 2014

Predmet obstarávania: predmetom obstarávania je výber poskytovateľa služby v lesníctve pozostávajúcej z uhadzovania haluziny, ochrany proti burine, výsadba – zalesnenie jamkovou výsadbou 63250 ks sadeníc a výrub nežiaducich krovín

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 945,90 EUR bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky: 09.12.2013

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, tel. : 0524592125, mobil: 0905391490, obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA ZADANÁ

Zverejnenie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Vrbov, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: Sadenice lesných drevín Vrbov na rok 2014

Predmet obstarávania: predmetom obstarávania je výber dodávateľa tovaru – sadeníc lesných drevín vrátane ochranných prostriedkov pred zverou v zmysle špecifikácie verejného obstarávateľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy

Predpokladaná hodnota zákazky: 12 071,00 EUR bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky: 09.12.2013

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, tel.: 0524592125, mobil: 0905391490, obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA ZADANÁ

Zákazka nad 1000,- EUR (§ 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Vrbov – verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky : Výzva na predloženie ponuky zákazky na zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií k futbalovému ihrisku v obci Vrbov“

Predpokladaná hodnota : 27 984,88 € bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky : 06.12.2013

Kontaktná osoba : Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, tel. 00042152/4592125, e-mail: obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA  ZADANÁ

 

 

Zverejnenie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§ 155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Vrbov, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky : Chladiace zariadenie pre uloženie zosnulých do domu smútku v obci Vrbov

Predmet obstarávania : je nákup tovaru vrátane dodania a inštalácie – chladiaceho zariadenia pre uloženie zosnulých s nasledovnými parametrami :

– chladiace zariadenie : pre 2 rakvy

– napätie : 230 V / 50 Hz

– rozmery v mm : šírka: min. 1050 max. 1250

dĺžka: min. 2430 max. 2650

výška: min. 1750 max. 1830

– materiálové prevedenie : nerez

– doba uskladnenia rakvy : min. 3 dni

Predpokladaná hodnota zákazky : 3 400,00 EUR bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky : 30.09.2013

Kontaktná osoba : Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, tel: 0524592125, mobil: 0905391490, obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA  ZADANÁ

Zákazka nad 1000,- EUR (§9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Vrbov – verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: Výzva n a predloženie ponuky zákazky na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Vrbov – Miestna komunikácia Šípkový vrch- asfaltácia komunikácie“

Predpokladaná hodnota: 29 705,05 €

Predpokladaný termín zadania zákazky : 02. 09. 2013

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, tel. 000421 052/4592125, e-mail. obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA  ZADANÁ

Zákazka nad 1000 EUR (§ 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Vrbov – verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky : zákazka na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela : „MULTIFUNKČNÉ IHRISKO VRBOV“

Predpokladaná hodnota zákazky : 29 990,00 EUR bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky : 22.08.2013

Kontaktná osoba : Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, 00421 (0)52/459 21 25, obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA  ZADANÁ

Zákazka nad 1000 EUR (§ 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Vrbov, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky : zákazka na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „VRBOV – MIESTNA KOMUNIKÁCIA ŠÍPKOVÝ VRCH – REALIZÁCIA CESTNÉHO PRIEPUSTU A OBRUBNÍKOV“

Predpokladaná hodnota zákazky : 23 695,71 EUR bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky : 20.08.2013

Kontaktná osoba : Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, 00421 (0)52/459 21 25, obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA  ZADANÁ

Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme