Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Kategória: Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Výsledky volieb VÚC 2017 v obci Vrbov

PREDSEDA Prešovského samosprávneho kraja

Kandidát č.                                                                  počet získaných hlasov

6.PaeDr. Milan Majerský, PhD, primátor mesta Levoča………………………..118

5. MUDr. Peter Chudík, predseda PSK……………………………………………38

8. Ing. Jozef Mihalčin, Vranov nad Topľou…………………………………………24

2. JUDr. Ján Garaj, MBA, Peršov…………………………………………………..10

10. Ing. Miroslav Škvarek, MPH, primátor mesta Svit……………………………..8

3. Ing. Pavol Gašper, Poprad………………………………………………………..7

1. František Bednár, Poprad…………………………………………………………4

7. PhDr. Eduard Markovič, Poprad………………………………………………….2

12. Ing. Jozef Šváč, Prešov………………………………………………………….2

4. Ing. Andrej Gmitter, Bardejov……………………………………………………..1

9. Ing. František Oľha, Prešov………………………………………………………1

11. Milan Šteiner, Prešov, (vzdal sa kandidatúry)…………………………………..0

Výsledky volieb VÚC 2017 v obci Vrbov

Voľba do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

 Kandidát č.                                                                        počet získaných hlasov

 2. Peter Bendík, PhDr., Mgr., starostka obce Vlková………………………………………69

17. Pavel Hudáček, starosta obce Lendak…………………………………………………63

3. Štefan Bieľak, JUDr., primátor mesta Spišská Belá…………………………………….56

34. Pavol Slovík, MUDr., Spišská Belá………………………………………………………56

16. Ján Hencel, MUDr., MSc., Kežmarok……………………………………………………54

7. Peter Duda, Mgr., starosta obce Veľká Lomnica………………………………………..47

10. Ján Ferenčák, PhDr., Mgr., primátor mesta Kežmarok………………………………..47

12. Milan Glevaňák, Kežmarok……………………………………………………………….37

39. Andrej Zreľak, PhDr., Kežmarok…………………………………………………………37

13. Jozef Grivalský, starosta obce Krížová Ves…………………………………………….34

18. Pavol Hurčala, Vrbov……………………………………………………………………..34

28. Dagmar Mathiová, Ing, starostka obce Tvarožná………………………………………34

14. Viktor Gurčík, Ľubica……………………………………………………………………..31

5. Bohumil Bohunický, Spišská Belá……………………………………………………….26

11. Michal Gallik, Lendak……………………………………………………………………..26

29. Milan Mazurek, Spišská Belá……………………………………………………………26

33. Marta Sabolová, PhDr., Kežmarok……………………………………………………….26

32. Matúš Polák, Ing., Kežmarok……………………………………………………………..23

25. Jana Majorová Garstková, Mgr., Kežmarok……………………………………………..21

30. Ladislav Oravec, starosta obce Malý Slavkov………………………………………….21

37. Juraj Švedlár, Kežmarok………………………………………………………………….18

26. Jozef Marhefka, JUDr., Spišská Belá…………………………………………………….17

9. Štefan Džurný, Ing., starosta obce Červený Kláštor…………………………………….14

31. Ján Pastuzsek, Kežmarok ………………………………………………………………14

35. Vladimír Škára, Ing., Kežmarok………………………………………………………….11

21. Štefan Kišš, Ing., Kežmarok……………………………………………………………..7

23. Ľubomír Lauf, starosta obce Stará Lesná……………………………………………….7

38. Jaroslav Vaľo, PaeDr., Kežmarok……………………………………………………….7

1. Radomír Beller, portier, Veľká Lomnica…………………………………………………..6

8. Rastislav Duduš, Krížová Ves……………………………………………………………..6

22. Jozef Krok, Ing., Kežmarok……………………………………………………………….6

24. Marián Litvin, Ing., Kežmarok…………………………………………………………….6

27. Vladimír Matfiak, Ing., Spišská Belá………………………………………………………6

4. Vojtech Bodnár, Ing., Kežmarok…………………………………………………………….5

19. Štefan Kiška, Veľká Lomnica…………………………………………………………….5

36. Peter Štefaňák, Veľká Lomnica……………………………………………………………4

6. Miroslav Čauder, Veľká Lomnica……………………………………………………………2

15. Rudolf Hangurbadžo, Toporec…………………………………………………………..2

20. Agnesa Kišková, Stará Lesná……………………………………………………………1

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017 2017.

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je
– zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
– výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

     Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo
vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme