Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Zverejnenie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Vrbov, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky: Sadenice lesných drevín Vrbov na rok 2014

Predmet obstarávania: predmetom obstarávania je výber dodávateľa tovaru – sadeníc lesných drevín vrátane ochranných prostriedkov pred zverou v zmysle špecifikácie verejného obstarávateľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy

Predpokladaná hodnota zákazky: 12 071,00 EUR bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky: 09.12.2013

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, tel.: 0524592125, mobil: 0905391490, obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA ZADANÁ

Zákazka nad 1000,- EUR (§ 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Vrbov – verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky : Výzva na predloženie ponuky zákazky na zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií k futbalovému ihrisku v obci Vrbov“

Predpokladaná hodnota : 27 984,88 € bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky : 06.12.2013

Kontaktná osoba : Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, tel. 00042152/4592125, e-mail: obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA  ZADANÁ

 

 

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice oznamuje, že v obci Vrbov bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia

dňa 17. októbra 2013 od 08.00 hod do 15.00 hod

a to pre tieto odberné miesta : č. d. 1, 3-14, 16-21, 23-34, 36, 42, 52-78, 90-91, 206-208, 210-214, 217-221, 243, 248, 249, 253, 256, 279-281, 288, 289, 292, 293, 295, 305-309, 312, 313, 325, 329, 330-332, 342, 346.

Zverejnenie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1. júla 2013 (§ 155m ods. 12 a 13 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Vrbov, verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b zákona o verejnom obstarávaní

Názov zákazky : Chladiace zariadenie pre uloženie zosnulých do domu smútku v obci Vrbov

Predmet obstarávania : je nákup tovaru vrátane dodania a inštalácie – chladiaceho zariadenia pre uloženie zosnulých s nasledovnými parametrami :

– chladiace zariadenie : pre 2 rakvy

– napätie : 230 V / 50 Hz

– rozmery v mm : šírka: min. 1050 max. 1250

dĺžka: min. 2430 max. 2650

výška: min. 1750 max. 1830

– materiálové prevedenie : nerez

– doba uskladnenia rakvy : min. 3 dni

Predpokladaná hodnota zákazky : 3 400,00 EUR bez DPH

Predpokladaný termín zadania zákazky : 30.09.2013

Kontaktná osoba : Ing. Jozef Kovalčík, starosta obce, tel: 0524592125, mobil: 0905391490, obecvrbov@stonline.sk

ZÁKAZKA  ZADANÁ

Stránka 20 z 37« Prvá...10...1819202122...30...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme