Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Oznam k miestnym daniam

Daň za psa

 

oznamujeme všetkým majiteľom psov, že v zmysle § 27 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o miestnych daniach) je potrebné daň za psa zaplatiť do 31. 01. 2012

 

Daň z nehnuteľností,

 

oznamujeme všetkým majiteľom nehnuteľností, ktoré sú predmetom dane z nehnuteľností a u ktorých v priebehu roku 2011 nastali nejaké zmeny, majúce vplyv na podanie daňového priznania t.j.:

–         nadobudnutie novej nehnuteľností ( kúpou, darom, dedením..)

–         predaj alebo darovanie nehnuteľností

–         skolaudovanie stavby

–         vydanie stavebného povolenia

–         zmena mena, priezviska, adresy……….

že sú podľa § 19 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach  v termíne do 31. 01. 2012 povinní podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2012  správcovi dane t.j. Obci Vrbov.

 

Poplatok za komunálny odpad

 

oznamujeme všetkým poplatníkom, u ktorých nastali zmeny ( narodenie, úmrtie, sobáš, odhlásenie z trvalého alebo prechodného pobytu, prihlásenie k trvalému alebo prechodnému pobytu, zmena adresy v rámci obce…), ktoré majú vplyv na vyrubenie poplatku za komunálny odpad,  aby tieto zmeny nahlásili do 31. 01. 2012 na obecnom úrade vo Vrbove

Poplatníci, ktorí chcú obec Vrbov v zmysle článku 32 VZN č. 3/2011 obce Vrbov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady požiadať o úľavu na poplatku na celý rok 2012 sú povinní tak učiniť do 31. 01. 2012.

 

Stránka 30 z 37« Prvá...1020...2829303132...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme