Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Výsledky volieb

Počet osôb zapísaných v zozname voličov – 1023

Počet odovzdaných obálok – 661

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva – 651

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce – 645

Volebná účasť – 64,6 %

 

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce Vrbov

1. Mgr. Tatiana Faltinová – 326

2. Ing Jozef Kovalčík – 296

3. Peter Regec – 3

4. Jozef Vilga – 20

Za starostku obce bola zvolená Mgr. Tatiana Faltinová. 

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov

1. Ján Gall – 305

2. Ing. Norbert Fassinger – 290

3. Radovan Bartko – 288

4. Peter Regec – 260

5. Marián Zummer – 253

6. Peter Kuzmiak – 244

7. Daniel Krempaský – 216

8. Ing. Pavel Hrebeňár – 209

9. Anton Hriňák – 205

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov

1. Ivan Mirga – 189

2. Radovan Parimucha – 188

3. Mgr. Michal Kovalčík – 177

4. Ing. Viera Čupová – 142

5. Filip Hriňák – 118

6. Lucia Mátrayová – 117

7. Anton Pirožek – 112

8. František Slivka – 110

9. Alena Adamjáková – 95

10. Lýdia Baranová – 92

11. Stanislav Jankura – 78

12. Daniel Psonák – 73

13. Slavomír Nižník 42

 

HĽADÁ SA … !!!

Dňa 04.11.2014 sa stratil alebo bol ukradnutý 8 mesačný psík menom Félix z rodinného dvora v dopoludňajších hodinách v obci Žakovce. Môže byť kdekoľvek v okolí týchto dedín a miest : Huncovce, Vrbov, Veľká Lomnica, prípadne Spišská Belá, Kežmarok, Poprad. Je väčšej veľkosti hnedočiernej farby s huňatejšou srsťou, ale nie je vôbec agresívny, skôr bude vyplašený. Je kompletne vakcinovaný a čipovaný, číslo čipu je 900118001007098, nemá na sebe obojok ani postroj.

Prosíme, ak niekto má nejaké informácie, videl, že niekomu pribudol na dvore podobný pes alebo, ak ho niekto uvidí, prípadne ho našiel, aby kontaktoval nižšie uvedené čísla.

PROSÍME ZA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE !

ZA NÁJDENIE PONÚKAME VYSOKÚ FINANČNÚ ODMENU !!!

KONTAKT : 0910 620 830, 0915 341 938, e-mail : adopcia.steniatka@gmail.com.

felixko2

Oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín

Obec Vrbov ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákon“), týmto v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 82 ods. 3 zákona oznamuje začatie správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona na návrh žiadateľa Obce Ľubica, Obecného úradu Ľubica, Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica zo dňa 08.10.2014 v súvislosti s výrubom drevín:

1 ks tuja západná, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 168, k. ú. Ľubica, z dôvodu poškodeného vrcholca v dôsledku nárazového vetra, 1 ks lipa malolistá, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 168, k. ú. Ľubica, z dôvodu čiastočného presychania koruny, na kmeni sú dutiny malých rozmerov, 3 ks lipy malolisté, nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KN-C 168, k. ú. Ľubica, z dôvodu, že ich koreňový systém narúša statiku oplotenia, 1 ks tuja riasnatá, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 404, k. ú. Ľubica, z dôvodu, že bráni v raste novovysadených líp na uvedenom pozemku v 3. poli líniového pásu radeného od hasičskej zbrojnice, 4 ks smreky obyčajné, nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KN-C 409, k. ú. Ľubica, z dôvodu, že bránia pri úprave vonkajšieho areálu fitness centra, 1 ks lipa malolistá, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 1725, k. ú. Ľubica, z dôvodu, že bráni vo výstavbe oplotenia zberného miesta v zmysle stavebného povolenia č. j. SP/259-004/13-Šk zo dňa 13.12.2013.

Obec Vrbov ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny podľa § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku týmto v predmetne veci nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s terénnou obhliadkou dňa 23.10.2014 (štvrtok) o 8°° hod, ktoré sa uskutoční na Obecnom úrade v Ľubici.

  oznámenie o začatí správneho konania o vydaní súhlasu na výrub drevín (182,0 KiB, 415 hits)

Stránka 30 z 51« Prvá...1020...2829303132...4050...Posledná »
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme