Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Vitajte v obci Vrbov

Vážení spoluobčania, Vážení návštevníci internetových stránok obce Vrbov.

Tieto internetové stránky by mali slúžiť hlavne obyvateľom našej obce, rodákom z Vrbova, ale aj každému, kto o našej krásnej obci hľadá akékoľvek informácie. Hlavným cieľom týchto stránok je poskytovanie informácií zo všetkých oblastí života obce, od jej histórie až po súčasnosť, o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach, o vykonaných prácach a projektoch na podporu rozvoja obce, o činnosti výkonných a riadiacich orgánoch a o celkovom dianí vo Vrbove. Všetky aktuality a informácie sa budú priebežne dopĺňať a obnovovať. Privítame každý jeden námet, každú pripomienku alebo sťažnosť, ktorá by bola prospešná pre vylepšenie kvality stránok. Týmto vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k ich tvorbe.

 

                                                                                                     Mgr.Tatiana Faltinová                                                                                                               starostka obce

Obec a jej kompetencie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zápisnice

  Zápisnica na stiahnutie 1. (162,3 KiB, 727 hits)

27.12.2010


  Zápisnica na stiahnutie 2. (209,9 KiB, 938 hits)

22.2.2011


  Zápisnica na stiahnutie 3. (179,3 KiB, 816 hits)

4.4.2011


  Zápisnica na stiahnutie 4. (4,7 MiB, 1 147 hits)

14.6.2011


  Zápisnica na stiahnutie 5. (149,9 KiB, 677 hits)

5.8.2011


  Zápisnica na stiahnutie 6. (220,8 KiB, 704 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Zápisnica na stiahnutie 7. (222,7 KiB, 898 hits)

8.12.2011


  Zápisnica na stiahnutie 8. (188,8 KiB, 1 322 hits)

1.2.2012


  Zápisnica na stiahnutie 9. (4,3 MiB, 1 092 hits)

24.4.2012


  Zápisnica na stiahnutie 10. (213,5 KiB, 917 hits)

13.6.2012


  Zápisnica na stiahnutie 11. (172,8 KiB, 935 hits)

2.10.2012


  Zápisnica na stiahnutie 12 (5,1 MiB, 824 hits)

3.12.2012


  Zápisnica na stiahnutie 13. (3,6 MiB, 876 hits)

15.1.2013


  Zápisnica na stiahnutie 14. (192,5 KiB, 1 211 hits)

10.4.2013


  zápisnica na stiahnutie 15. (191,0 KiB, 957 hits)

27.6.2013


  zápisnica na stiahnutie 16. (179,8 KiB, 1 076 hits)

29.7.2013


  zápisnica na stiahnutie 17. (5,5 MiB, 939 hits)

9.9.2013


  zápisnica na stiahnutie 18. (1,8 MiB, 838 hits)

16.10.2013


  zápisnica na stiahnutie 19. (168,2 KiB, 955 hits)

12.12.2013


  zápisnica na stiahnutie 20. (172,7 KiB, 944 hits)

13.2.2014


  zápisnica na stiahnutie 21. (189,9 KiB, 1 157 hits)

2.6.2014


  zápisnica stiahnutie 22. (55,5 KiB, 755 hits)

4.12.2014


  zápisnica na stiahnutie 23. (247,2 KiB, 855 hits)

15.12.2014


  zápisnica 19.12.2014 (576,8 KiB, 764 hits)

19.12.2014

Uznesenia

  Uznesenia na stiahnutie 1 (195,2 KiB, 622 hits)

27.12.2010


  Uznesenia na stiahnutie 2. (185,5 KiB, 658 hits)

22.2.2011


  Uznesenia na stiahnutie 3. (159,1 KiB, 633 hits)

14.4.2011


  Uznesenia na stiahnutie 4. (5,8 MiB, 638 hits)

14.6.2011


  Uznesenia na stiahnutie 5. (113,1 KiB, 699 hits)

5.8.2011


  Uznesenia na stiahnutie 6. (122,8 KiB, 608 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Uznesenia na stiahnutie 7. (203,7 KiB, 699 hits)

8.12.2011


  Uznesenia na stiahnutie 8. (107,8 KiB, 820 hits)

1.2.2012


  Uznesenia na stiahnutie 8. (4,7 MiB, 1 228 hits)

  Uznesenia na stiahnutie 9. (1,0 MiB, 816 hits)

13.6.2012


  Uznesenia na stiahnutie 10. (2,9 MiB, 697 hits)

7.8.2012


  Uznesenia na stiahnutie 11. (151,7 KiB, 1 372 hits)

2.10.2012


  Uznesenia na stiahnutie 12. (2,5 MiB, 825 hits)

5.1.2013


  uznesenia na stiahnutie 13. (4,7 MiB, 0 hits)

9.9.2013


  uznesenia na stiahnutie 14. (1,4 MiB, 743 hits)

16.10.2013


  Uznesenia na stiahnutie 15. (708,9 KiB, 924 hits)

12.12.2013


  uznesenia na stiahnutie 16. (3,0 MiB, 1 235 hits)

13.2.2014


  uznesenia na stiahnutie 17. (887,5 KiB, 834 hits)

2.6.2014


  uznesenia na stiahnutie 18. (389,6 KiB, 76 hits)

15.12.2014

Obnova zvonice

VRBOV: Obnovu zvonice podporilo viac ako 17 000 hlasujúcich

Autor: SITA, 5. decembra 2010 14:23, aktualizované 5. decembra 15:50

Spišský pomocný biskup Andrej Imrich dnes posvätil zrekonštruovanú renesančnú zvonicu vo Vrbove pri Kežmarku. Vrbovská zvonica zvíťazila v internetovom hlasovaní Nadácie VÚB aj vďaka hlasom, ktoré svojej zvonici dali miestni seniori.


POPRAD 5. decembra (WEBNOVINY) – Spišský pomocný biskup Andrej Imrich dnes posvätil zrekonštruovanú renesančnú zvonicu vo Vrbove pri Kežmarku. Zásluhu na jej obnove majú aj miestni seniori, ktorí sa vlani zapojili do internetového hlasovania v rámci programu Nadácie VÚB Poklady môjho srdca. Internetové hlasovanie vtedy rozhodlo, že práve obnovu vrbovskej zvonice podporilo viac ako 17 000 hlasujúcich. „Veľa som nerozmýšľal, keď prišla takáto ponuka, hoci farnosť je vyčerpaná po rekonštrukcii kostola…… (viac…)

Stránka 36 z 37« Prvá...102030...3334353637
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme