Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Vitajte v obci Vrbov

Vážení spoluobčania, Vážení návštevníci internetových stránok obce Vrbov.

Tieto internetové stránky by mali slúžiť hlavne obyvateľom našej obce, rodákom z Vrbova, ale aj každému, kto o našej krásnej obci hľadá akékoľvek informácie. Hlavným cieľom týchto stránok je poskytovanie informácií zo všetkých oblastí života obce, od jej histórie až po súčasnosť, o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach, o vykonaných prácach a projektoch na podporu rozvoja obce, o činnosti výkonných a riadiacich orgánoch a o celkovom dianí vo Vrbove. Všetky aktuality a informácie sa budú priebežne dopĺňať a obnovovať. Privítame každý jeden námet, každú pripomienku alebo sťažnosť, ktorá by bola prospešná pre vylepšenie kvality stránok. Týmto vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k ich tvorbe.

 

                                                                                                     Mgr.Tatiana Faltinová                                                                                                               starostka obce

Obec a jej kompetencie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zápisnice

  Zápisnica na stiahnutie 1. (162,3 KiB, 738 hits)

27.12.2010


  Zápisnica na stiahnutie 2. (209,9 KiB, 953 hits)

22.2.2011


  Zápisnica na stiahnutie 3. (179,3 KiB, 830 hits)

4.4.2011


  Zápisnica na stiahnutie 4. (4,7 MiB, 1 164 hits)

14.6.2011


  Zápisnica na stiahnutie 5. (149,9 KiB, 690 hits)

5.8.2011


  Zápisnica na stiahnutie 6. (220,8 KiB, 718 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Zápisnica na stiahnutie 7. (222,7 KiB, 913 hits)

8.12.2011


  Zápisnica na stiahnutie 8. (188,8 KiB, 1 339 hits)

1.2.2012


  Zápisnica na stiahnutie 9. (4,3 MiB, 1 106 hits)

24.4.2012


  Zápisnica na stiahnutie 10. (213,5 KiB, 931 hits)

13.6.2012


  Zápisnica na stiahnutie 11. (172,8 KiB, 950 hits)

2.10.2012


  Zápisnica na stiahnutie 12 (5,1 MiB, 841 hits)

3.12.2012


  Zápisnica na stiahnutie 13. (3,6 MiB, 887 hits)

15.1.2013


  Zápisnica na stiahnutie 14. (192,5 KiB, 1 226 hits)

10.4.2013


  zápisnica na stiahnutie 15. (191,0 KiB, 971 hits)

27.6.2013


  zápisnica na stiahnutie 16. (179,8 KiB, 1 091 hits)

29.7.2013


  zápisnica na stiahnutie 17. (5,5 MiB, 960 hits)

9.9.2013


  zápisnica na stiahnutie 18. (1,8 MiB, 854 hits)

16.10.2013


  zápisnica na stiahnutie 19. (168,2 KiB, 971 hits)

12.12.2013


  zápisnica na stiahnutie 20. (172,7 KiB, 956 hits)

13.2.2014


  zápisnica na stiahnutie 21. (189,9 KiB, 1 177 hits)

2.6.2014


  zápisnica stiahnutie 22. (55,5 KiB, 768 hits)

4.12.2014


  zápisnica na stiahnutie 23. (247,2 KiB, 870 hits)

15.12.2014


  zápisnica 19.12.2014 (576,8 KiB, 781 hits)

19.12.2014

Uznesenia

  Uznesenia na stiahnutie 1 (195,2 KiB, 635 hits)

27.12.2010


  Uznesenia na stiahnutie 2. (185,5 KiB, 670 hits)

22.2.2011


  Uznesenia na stiahnutie 3. (159,1 KiB, 645 hits)

14.4.2011


  Uznesenia na stiahnutie 4. (5,8 MiB, 652 hits)

14.6.2011


  Uznesenia na stiahnutie 5. (113,1 KiB, 710 hits)

5.8.2011


  Uznesenia na stiahnutie 6. (122,8 KiB, 623 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Uznesenia na stiahnutie 7. (203,7 KiB, 715 hits)

8.12.2011


  Uznesenia na stiahnutie 8. (107,8 KiB, 832 hits)

1.2.2012


  Uznesenia na stiahnutie 8. (4,7 MiB, 1 253 hits)

  Uznesenia na stiahnutie 9. (1,0 MiB, 830 hits)

13.6.2012


  Uznesenia na stiahnutie 10. (2,9 MiB, 711 hits)

7.8.2012


  Uznesenia na stiahnutie 11. (151,7 KiB, 1 389 hits)

2.10.2012


  Uznesenia na stiahnutie 12. (2,5 MiB, 837 hits)

5.1.2013


  uznesenia na stiahnutie 13. (4,7 MiB, 0 hits)

9.9.2013


  uznesenia na stiahnutie 14. (1,4 MiB, 754 hits)

16.10.2013


  Uznesenia na stiahnutie 15. (708,9 KiB, 935 hits)

12.12.2013


  uznesenia na stiahnutie 16. (3,0 MiB, 1 247 hits)

13.2.2014


  uznesenia na stiahnutie 17. (887,5 KiB, 849 hits)

2.6.2014


  uznesenia na stiahnutie 18. (389,6 KiB, 76 hits)

15.12.2014

Obnova zvonice

VRBOV: Obnovu zvonice podporilo viac ako 17 000 hlasujúcich

Autor: SITA, 5. decembra 2010 14:23, aktualizované 5. decembra 15:50

Spišský pomocný biskup Andrej Imrich dnes posvätil zrekonštruovanú renesančnú zvonicu vo Vrbove pri Kežmarku. Vrbovská zvonica zvíťazila v internetovom hlasovaní Nadácie VÚB aj vďaka hlasom, ktoré svojej zvonici dali miestni seniori.


POPRAD 5. decembra (WEBNOVINY) – Spišský pomocný biskup Andrej Imrich dnes posvätil zrekonštruovanú renesančnú zvonicu vo Vrbove pri Kežmarku. Zásluhu na jej obnove majú aj miestni seniori, ktorí sa vlani zapojili do internetového hlasovania v rámci programu Nadácie VÚB Poklady môjho srdca. Internetové hlasovanie vtedy rozhodlo, že práve obnovu vrbovskej zvonice podporilo viac ako 17 000 hlasujúcich. „Veľa som nerozmýšľal, keď prišla takáto ponuka, hoci farnosť je vyčerpaná po rekonštrukcii kostola…… (viac…)

Kontakt a úradné hodiny

ÚRADNÉ HODINY

PONDELOK                         730 –           1500 hod.

UTOROK                              730 –           1500 hod.

STREDA                               730 –           1600 hod.

ŠTVRTOK                            Nestránkový deň

PIATOK                                730 –           1500 hod

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

1200 –           1230 hod.

Kontakt: 

Tel.: 052/4592125
Mail : obecvrbov¤stonline.sk

 

Zamestnanci OcÚ Vrbov :

Mária Koľová – samostatná odborná referentka
Ing. Emília Šoltysová – ekonómka
Mgr. Mária Knapíková – samostatná odborná referentka
Richard Bekeš – lesník

 

Matričný úrad Vrbov

Matrika
vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo
zomreli na území matričného obvodu Vrbov. Do
matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k
zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z
matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými
listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Územný obvod Matričného úradu Vrbov tvoria obce:

Abrahámovce

Hradisko

Vlková

Vlkovce

Vrbov

Tvarožná

Žakovce

Matrikárka: Mária Koľová

Kontakt:

tel.: 052/4592102

e-mail: matrika

adresa: Obec Vrbov, Matričný úrad Vrbov 204,  059 72 Vrbov

Dôležité informácie pre občana

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

 

Stránka 37 z 37« Prvá...102030...3334353637
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme