Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Obec a jej kompetencie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zápisnice

  Zápisnica na stiahnutie 1. (162,3 KiB, 612 hits)

27.12.2010


  Zápisnica na stiahnutie 2. (209,9 KiB, 791 hits)

22.2.2011


  Zápisnica na stiahnutie 3. (179,3 KiB, 666 hits)

4.4.2011


  Zápisnica na stiahnutie 4. (4,7 MiB, 1 011 hits)

14.6.2011


  Zápisnica na stiahnutie 5. (149,9 KiB, 557 hits)

5.8.2011


  Zápisnica na stiahnutie 6. (220,8 KiB, 585 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Zápisnica na stiahnutie 7. (222,7 KiB, 739 hits)

8.12.2011


  Zápisnica na stiahnutie 8. (188,8 KiB, 1 082 hits)

1.2.2012


  Zápisnica na stiahnutie 9. (4,3 MiB, 942 hits)

24.4.2012


  Zápisnica na stiahnutie 10. (213,5 KiB, 779 hits)

13.6.2012


  Zápisnica na stiahnutie 11. (172,8 KiB, 821 hits)

2.10.2012


  Zápisnica na stiahnutie 12 (5,1 MiB, 681 hits)

3.12.2012


  Zápisnica na stiahnutie 13. (3,6 MiB, 750 hits)

15.1.2013


  Zápisnica na stiahnutie 14. (192,5 KiB, 1 056 hits)

10.4.2013


  zápisnica na stiahnutie 15. (191,0 KiB, 816 hits)

27.6.2013


  zápisnica na stiahnutie 16. (179,8 KiB, 922 hits)

29.7.2013


  zápisnica na stiahnutie 17. (5,5 MiB, 741 hits)

9.9.2013


  zápisnica na stiahnutie 18. (1,8 MiB, 691 hits)

16.10.2013


  zápisnica na stiahnutie 19. (168,2 KiB, 807 hits)

12.12.2013


  zápisnica na stiahnutie 20. (172,7 KiB, 804 hits)

13.2.2014


  zápisnica na stiahnutie 21. (189,9 KiB, 1 009 hits)

2.6.2014


  zápisnica stiahnutie 22. (55,5 KiB, 568 hits)

4.12.2014


  zápisnica na stiahnutie 23. (247,2 KiB, 728 hits)

15.12.2014


  zápisnica 19.12.2014 (576,8 KiB, 642 hits)

19.12.2014

Uznesenia

  Uznesenia na stiahnutie 1 (195,2 KiB, 505 hits)

27.12.2010


  Uznesenia na stiahnutie 2. (185,5 KiB, 528 hits)

22.2.2011


  Uznesenia na stiahnutie 3. (159,1 KiB, 507 hits)

14.4.2011


  Uznesenia na stiahnutie 4. (5,8 MiB, 503 hits)

14.6.2011


  Uznesenia na stiahnutie 5. (113,1 KiB, 575 hits)

5.8.2011


  Uznesenia na stiahnutie 6. (122,8 KiB, 483 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Uznesenia na stiahnutie 7. (203,7 KiB, 575 hits)

8.12.2011


  Uznesenia na stiahnutie 8. (107,8 KiB, 703 hits)

1.2.2012


  Uznesenia na stiahnutie 8. (4,7 MiB, 1 049 hits)

  Uznesenia na stiahnutie 9. (1,0 MiB, 671 hits)

13.6.2012


  Uznesenia na stiahnutie 10. (2,9 MiB, 568 hits)

7.8.2012


  Uznesenia na stiahnutie 11. (151,7 KiB, 1 187 hits)

2.10.2012


  Uznesenia na stiahnutie 12. (2,5 MiB, 691 hits)

5.1.2013


  uznesenia na stiahnutie 13. (4,7 MiB, 0 hits)

9.9.2013


  uznesenia na stiahnutie 14. (1,4 MiB, 610 hits)

16.10.2013


  Uznesenia na stiahnutie 15. (708,9 KiB, 778 hits)

12.12.2013


  uznesenia na stiahnutie 16. (3,0 MiB, 1 046 hits)

13.2.2014


  uznesenia na stiahnutie 17. (887,5 KiB, 702 hits)

2.6.2014


  uznesenia na stiahnutie 18. (389,6 KiB, 76 hits)

15.12.2014

Obnova zvonice

VRBOV: Obnovu zvonice podporilo viac ako 17 000 hlasujúcich

Autor: SITA, 5. decembra 2010 14:23, aktualizované 5. decembra 15:50

Spišský pomocný biskup Andrej Imrich dnes posvätil zrekonštruovanú renesančnú zvonicu vo Vrbove pri Kežmarku. Vrbovská zvonica zvíťazila v internetovom hlasovaní Nadácie VÚB aj vďaka hlasom, ktoré svojej zvonici dali miestni seniori.


POPRAD 5. decembra (WEBNOVINY) – Spišský pomocný biskup Andrej Imrich dnes posvätil zrekonštruovanú renesančnú zvonicu vo Vrbove pri Kežmarku. Zásluhu na jej obnove majú aj miestni seniori, ktorí sa vlani zapojili do internetového hlasovania v rámci programu Nadácie VÚB Poklady môjho srdca. Internetové hlasovanie vtedy rozhodlo, že práve obnovu vrbovskej zvonice podporilo viac ako 17 000 hlasujúcich. „Veľa som nerozmýšľal, keď prišla takáto ponuka, hoci farnosť je vyčerpaná po rekonštrukcii kostola…… (viac…)

Kontakt a úradné hodiny

ÚRADNÉ HODINY

PONDELOK                         730 –           1500 hod.

UTOROK                              730 –           1500 hod.

STREDA                               730 –           1600 hod.

ŠTVRTOK                            Nestránkový deň

PIATOK                                730 –           1500 hod

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

1200 –           1230 hod.

Kontakt: 

Tel.: 052/4592125
Mail : obecvrbov¤stonline.sk

 

Zamestnanci OcÚ Vrbov :

Mária Koľová – samostatná odborná referentka
Ing. Emília Šoltysová – ekonómka
Mgr. Mária Knapíková – samostatná odborná referentka
Richard Bekeš – lesník

 

Matričný úrad Vrbov

Matrika
vedie štátnu evidenciu osôb, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo
zomreli na území matričného obvodu Vrbov. Do
matriky sa zapisujú údaje o osobnom stave občanov a iné skutočnosti, potrebné k
zisteniu a overeniu osobného stavu občanov na základe verejných listín. Z
matriky sa vydávajú výpisy (rodné, sobášne a úmrtné listy), ktoré sú verejnými
listinami. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Územný obvod Matričného úradu Vrbov tvoria obce:

Abrahámovce

Hradisko

Vlková

Vlkovce

Vrbov

Tvarožná

Žakovce

Matrikárka: Mária Koľová

Kontakt:

tel.: 052/4592102

e-mail: matrika

adresa: Obec Vrbov, Matričný úrad Vrbov 204,  059 72 Vrbov

Dôležité informácie pre občana

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

 

Stránka 45 z 45« Prvá...102030...4142434445
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme