Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Farský oznam

09.03. - 15.03.2015

Pondelok:07:00zos. Pavol Regec
Utorok:sv. omša nebude
Streda:13:00zos. Eliška Stanková
(so sv. omšou)
Štvrtok:18:00zos. Žofia, Peter a František Pisarčík
18:30 - 19:30adorácia
(možnosť sv. spovede)
Piatok:17:30pobožnosť krížovej cesty
18:00zos. Andrej Mašlonka
Sobota:07:00zos. Ján Kovalčík
Nedeľa:08:00zos. Žofia a Vojtech Zajac
10:00zos. Ján a Agnesa Zummer
14:00pobožnosť krížovej cesty
Upratovanie kostola skupina č. 11
Stanka Regecová, Viera Kovalčíková č. d. 28, Katarína Kovalčíková, Božena Kovalčíková.

Vitajte v obci Vrbov

Vážení spoluobčania, Vážení návštevníci internetových stránok obce Vrbov.

Tieto internetové stránky by mali slúžiť hlavne obyvateľom našej obce, rodákom z Vrbova, ale aj každému, kto o našej krásnej obci hľadá akékoľvek informácie. Hlavným cieľom týchto stránok je poskytovanie informácií zo všetkých oblastí života obce, od jej histórie až po súčasnosť, o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach, o vykonaných prácach a projektoch na podporu rozvoja obce, o činnosti výkonných a riadiacich orgánoch a o celkovom dianí vo Vrbove. Všetky aktuality a informácie sa budú priebežne dopĺňať a obnovovať. Privítame každý jeden námet, každú pripomienku alebo sťažnosť, ktorá by bola prospešná pre vylepšenie kvality stránok. Týmto vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k ich tvorbe.

 

                                                                                                     Mgr.Tatiana Faltinová                                                                                                               starostka obce

Obec a jej kompetencie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zápisnice

  Zápisnica na stiahnutie 1. (162,3 KiB, 630 hits)

27.12.2010


  Zápisnica na stiahnutie 2. (209,9 KiB, 820 hits)

22.2.2011


  Zápisnica na stiahnutie 3. (179,3 KiB, 700 hits)

4.4.2011


  Zápisnica na stiahnutie 4. (4,7 MiB, 1 039 hits)

14.6.2011


  Zápisnica na stiahnutie 5. (149,9 KiB, 579 hits)

5.8.2011


  Zápisnica na stiahnutie 6. (220,8 KiB, 605 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Zápisnica na stiahnutie 7. (222,7 KiB, 766 hits)

8.12.2011


  Zápisnica na stiahnutie 8. (188,8 KiB, 1 103 hits)

1.2.2012


  Zápisnica na stiahnutie 9. (4,3 MiB, 967 hits)

24.4.2012


  Zápisnica na stiahnutie 10. (213,5 KiB, 798 hits)

13.6.2012


  Zápisnica na stiahnutie 11. (172,8 KiB, 840 hits)

2.10.2012


  Zápisnica na stiahnutie 12 (5,1 MiB, 708 hits)

3.12.2012


  Zápisnica na stiahnutie 13. (3,6 MiB, 768 hits)

15.1.2013


  Zápisnica na stiahnutie 14. (192,5 KiB, 1 076 hits)

10.4.2013


  zápisnica na stiahnutie 15. (191,0 KiB, 839 hits)

27.6.2013


  zápisnica na stiahnutie 16. (179,8 KiB, 953 hits)

29.7.2013


  zápisnica na stiahnutie 17. (5,5 MiB, 772 hits)

9.9.2013


  zápisnica na stiahnutie 18. (1,8 MiB, 720 hits)

16.10.2013


  zápisnica na stiahnutie 19. (168,2 KiB, 830 hits)

12.12.2013


  zápisnica na stiahnutie 20. (172,7 KiB, 819 hits)

13.2.2014


  zápisnica na stiahnutie 21. (189,9 KiB, 1 052 hits)

2.6.2014


  zápisnica stiahnutie 22. (55,5 KiB, 603 hits)

4.12.2014


  zápisnica na stiahnutie 23. (247,2 KiB, 750 hits)

15.12.2014


  zápisnica 19.12.2014 (576,8 KiB, 665 hits)

19.12.2014

Uznesenia

  Uznesenia na stiahnutie 1 (195,2 KiB, 525 hits)

27.12.2010


  Uznesenia na stiahnutie 2. (185,5 KiB, 552 hits)

22.2.2011


  Uznesenia na stiahnutie 3. (159,1 KiB, 531 hits)

14.4.2011


  Uznesenia na stiahnutie 4. (5,8 MiB, 528 hits)

14.6.2011


  Uznesenia na stiahnutie 5. (113,1 KiB, 600 hits)

5.8.2011


  Uznesenia na stiahnutie 6. (122,8 KiB, 509 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Uznesenia na stiahnutie 7. (203,7 KiB, 597 hits)

8.12.2011


  Uznesenia na stiahnutie 8. (107,8 KiB, 723 hits)

1.2.2012


  Uznesenia na stiahnutie 8. (4,7 MiB, 1 086 hits)

  Uznesenia na stiahnutie 9. (1,0 MiB, 693 hits)

13.6.2012


  Uznesenia na stiahnutie 10. (2,9 MiB, 592 hits)

7.8.2012


  Uznesenia na stiahnutie 11. (151,7 KiB, 1 218 hits)

2.10.2012


  Uznesenia na stiahnutie 12. (2,5 MiB, 713 hits)

5.1.2013


  uznesenia na stiahnutie 13. (4,7 MiB, 0 hits)

9.9.2013


  uznesenia na stiahnutie 14. (1,4 MiB, 639 hits)

16.10.2013


  Uznesenia na stiahnutie 15. (708,9 KiB, 809 hits)

12.12.2013


  uznesenia na stiahnutie 16. (3,0 MiB, 1 072 hits)

13.2.2014


  uznesenia na stiahnutie 17. (887,5 KiB, 725 hits)

2.6.2014


  uznesenia na stiahnutie 18. (389,6 KiB, 76 hits)

15.12.2014

Stránka 47 z 48« Prvá...102030...4445464748
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme