Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Vitajte v obci Vrbov

Vážení spoluobčania, Vážení návštevníci internetových stránok obce Vrbov.

Tieto internetové stránky by mali slúžiť hlavne obyvateľom našej obce, rodákom z Vrbova, ale aj každému, kto o našej krásnej obci hľadá akékoľvek informácie. Hlavným cieľom týchto stránok je poskytovanie informácií zo všetkých oblastí života obce, od jej histórie až po súčasnosť, o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach, o vykonaných prácach a projektoch na podporu rozvoja obce, o činnosti výkonných a riadiacich orgánoch a o celkovom dianí vo Vrbove. Všetky aktuality a informácie sa budú priebežne dopĺňať a obnovovať. Privítame každý jeden námet, každú pripomienku alebo sťažnosť, ktorá by bola prospešná pre vylepšenie kvality stránok. Týmto vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k ich tvorbe.

 

                                                                                                     Mgr.Tatiana Faltinová                                                                                                               starostka obce

Obec a jej kompetencie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zápisnice

  Zápisnica na stiahnutie 1. (162,3 KiB, 654 hits)

27.12.2010


  Zápisnica na stiahnutie 2. (209,9 KiB, 857 hits)

22.2.2011


  Zápisnica na stiahnutie 3. (179,3 KiB, 736 hits)

4.4.2011


  Zápisnica na stiahnutie 4. (4,7 MiB, 1 071 hits)

14.6.2011


  Zápisnica na stiahnutie 5. (149,9 KiB, 599 hits)

5.8.2011


  Zápisnica na stiahnutie 6. (220,8 KiB, 635 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Zápisnica na stiahnutie 7. (222,7 KiB, 805 hits)

8.12.2011


  Zápisnica na stiahnutie 8. (188,8 KiB, 1 138 hits)

1.2.2012


  Zápisnica na stiahnutie 9. (4,3 MiB, 1 002 hits)

24.4.2012


  Zápisnica na stiahnutie 10. (213,5 KiB, 842 hits)

13.6.2012


  Zápisnica na stiahnutie 11. (172,8 KiB, 866 hits)

2.10.2012


  Zápisnica na stiahnutie 12 (5,1 MiB, 744 hits)

3.12.2012


  Zápisnica na stiahnutie 13. (3,6 MiB, 796 hits)

15.1.2013


  Zápisnica na stiahnutie 14. (192,5 KiB, 1 109 hits)

10.4.2013


  zápisnica na stiahnutie 15. (191,0 KiB, 863 hits)

27.6.2013


  zápisnica na stiahnutie 16. (179,8 KiB, 988 hits)

29.7.2013


  zápisnica na stiahnutie 17. (5,5 MiB, 822 hits)

9.9.2013


  zápisnica na stiahnutie 18. (1,8 MiB, 756 hits)

16.10.2013


  zápisnica na stiahnutie 19. (168,2 KiB, 866 hits)

12.12.2013


  zápisnica na stiahnutie 20. (172,7 KiB, 850 hits)

13.2.2014


  zápisnica na stiahnutie 21. (189,9 KiB, 1 081 hits)

2.6.2014


  zápisnica stiahnutie 22. (55,5 KiB, 654 hits)

4.12.2014


  zápisnica na stiahnutie 23. (247,2 KiB, 783 hits)

15.12.2014


  zápisnica 19.12.2014 (576,8 KiB, 686 hits)

19.12.2014

Uznesenia

  Uznesenia na stiahnutie 1 (195,2 KiB, 551 hits)

27.12.2010


  Uznesenia na stiahnutie 2. (185,5 KiB, 579 hits)

22.2.2011


  Uznesenia na stiahnutie 3. (159,1 KiB, 562 hits)

14.4.2011


  Uznesenia na stiahnutie 4. (5,8 MiB, 556 hits)

14.6.2011


  Uznesenia na stiahnutie 5. (113,1 KiB, 624 hits)

5.8.2011


  Uznesenia na stiahnutie 6. (122,8 KiB, 539 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Uznesenia na stiahnutie 7. (203,7 KiB, 622 hits)

8.12.2011


  Uznesenia na stiahnutie 8. (107,8 KiB, 746 hits)

1.2.2012


  Uznesenia na stiahnutie 8. (4,7 MiB, 1 119 hits)

  Uznesenia na stiahnutie 9. (1,0 MiB, 727 hits)

13.6.2012


  Uznesenia na stiahnutie 10. (2,9 MiB, 617 hits)

7.8.2012


  Uznesenia na stiahnutie 11. (151,7 KiB, 1 254 hits)

2.10.2012


  Uznesenia na stiahnutie 12. (2,5 MiB, 746 hits)

5.1.2013


  uznesenia na stiahnutie 13. (4,7 MiB, 0 hits)

9.9.2013


  uznesenia na stiahnutie 14. (1,4 MiB, 667 hits)

16.10.2013


  Uznesenia na stiahnutie 15. (708,9 KiB, 837 hits)

12.12.2013


  uznesenia na stiahnutie 16. (3,0 MiB, 1 145 hits)

13.2.2014


  uznesenia na stiahnutie 17. (887,5 KiB, 754 hits)

2.6.2014


  uznesenia na stiahnutie 18. (389,6 KiB, 76 hits)

15.12.2014

Obnova zvonice

VRBOV: Obnovu zvonice podporilo viac ako 17 000 hlasujúcich

Autor: SITA, 5. decembra 2010 14:23, aktualizované 5. decembra 15:50

Spišský pomocný biskup Andrej Imrich dnes posvätil zrekonštruovanú renesančnú zvonicu vo Vrbove pri Kežmarku. Vrbovská zvonica zvíťazila v internetovom hlasovaní Nadácie VÚB aj vďaka hlasom, ktoré svojej zvonici dali miestni seniori.


POPRAD 5. decembra (WEBNOVINY) – Spišský pomocný biskup Andrej Imrich dnes posvätil zrekonštruovanú renesančnú zvonicu vo Vrbove pri Kežmarku. Zásluhu na jej obnove majú aj miestni seniori, ktorí sa vlani zapojili do internetového hlasovania v rámci programu Nadácie VÚB Poklady môjho srdca. Internetové hlasovanie vtedy rozhodlo, že práve obnovu vrbovskej zvonice podporilo viac ako 17 000 hlasujúcich. „Veľa som nerozmýšľal, keď prišla takáto ponuka, hoci farnosť je vyčerpaná po rekonštrukcii kostola…… (viac…)

Stránka 50 z 51« Prvá...102030...4748495051
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme