Obec Vrbov

oficiálne stránky obce

Slider

Farský oznam

09.03. - 15.03.2015

Pondelok:07:00zos. Pavol Regec
Utorok:sv. omša nebude
Streda:13:00zos. Eliška Stanková
(so sv. omšou)
Štvrtok:18:00zos. Žofia, Peter a František Pisarčík
18:30 - 19:30adorácia
(možnosť sv. spovede)
Piatok:17:30pobožnosť krížovej cesty
18:00zos. Andrej Mašlonka
Sobota:07:00zos. Ján Kovalčík
Nedeľa:08:00zos. Žofia a Vojtech Zajac
10:00zos. Ján a Agnesa Zummer
14:00pobožnosť krížovej cesty
Upratovanie kostola skupina č. 11
Stanka Regecová, Viera Kovalčíková č. d. 28, Katarína Kovalčíková, Božena Kovalčíková.

Vitajte v obci Vrbov

Vážení spoluobčania, Vážení návštevníci internetových stránok obce Vrbov.

Tieto internetové stránky by mali slúžiť hlavne obyvateľom našej obce, rodákom z Vrbova, ale aj každému, kto o našej krásnej obci hľadá akékoľvek informácie. Hlavným cieľom týchto stránok je poskytovanie informácií zo všetkých oblastí života obce, od jej histórie až po súčasnosť, o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach, o vykonaných prácach a projektoch na podporu rozvoja obce, o činnosti výkonných a riadiacich orgánoch a o celkovom dianí vo Vrbove. Všetky aktuality a informácie sa budú priebežne dopĺňať a obnovovať. Privítame každý jeden námet, každú pripomienku alebo sťažnosť, ktorá by bola prospešná pre vylepšenie kvality stránok. Týmto vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k ich tvorbe.

 

                                                                                                     Mgr.Tatiana Faltinová                                                                                                               starostka obce

Obec a jej kompetencie

Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou jej vlastného majetku a vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.
Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

Zdroj: Zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zápisnice

  Zápisnica na stiahnutie 1. (162,3 KiB, 688 hits)

27.12.2010


  Zápisnica na stiahnutie 2. (209,9 KiB, 885 hits)

22.2.2011


  Zápisnica na stiahnutie 3. (179,3 KiB, 770 hits)

4.4.2011


  Zápisnica na stiahnutie 4. (4,7 MiB, 1 108 hits)

14.6.2011


  Zápisnica na stiahnutie 5. (149,9 KiB, 632 hits)

5.8.2011


  Zápisnica na stiahnutie 6. (220,8 KiB, 663 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Zápisnica na stiahnutie 7. (222,7 KiB, 841 hits)

8.12.2011


  Zápisnica na stiahnutie 8. (188,8 KiB, 1 249 hits)

1.2.2012


  Zápisnica na stiahnutie 9. (4,3 MiB, 1 034 hits)

24.4.2012


  Zápisnica na stiahnutie 10. (213,5 KiB, 877 hits)

13.6.2012


  Zápisnica na stiahnutie 11. (172,8 KiB, 897 hits)

2.10.2012


  Zápisnica na stiahnutie 12 (5,1 MiB, 779 hits)

3.12.2012


  Zápisnica na stiahnutie 13. (3,6 MiB, 826 hits)

15.1.2013


  Zápisnica na stiahnutie 14. (192,5 KiB, 1 150 hits)

10.4.2013


  zápisnica na stiahnutie 15. (191,0 KiB, 910 hits)

27.6.2013


  zápisnica na stiahnutie 16. (179,8 KiB, 1 021 hits)

29.7.2013


  zápisnica na stiahnutie 17. (5,5 MiB, 874 hits)

9.9.2013


  zápisnica na stiahnutie 18. (1,8 MiB, 782 hits)

16.10.2013


  zápisnica na stiahnutie 19. (168,2 KiB, 902 hits)

12.12.2013


  zápisnica na stiahnutie 20. (172,7 KiB, 887 hits)

13.2.2014


  zápisnica na stiahnutie 21. (189,9 KiB, 1 108 hits)

2.6.2014


  zápisnica stiahnutie 22. (55,5 KiB, 711 hits)

4.12.2014


  zápisnica na stiahnutie 23. (247,2 KiB, 814 hits)

15.12.2014


  zápisnica 19.12.2014 (576,8 KiB, 723 hits)

19.12.2014

Uznesenia

  Uznesenia na stiahnutie 1 (195,2 KiB, 583 hits)

27.12.2010


  Uznesenia na stiahnutie 2. (185,5 KiB, 611 hits)

22.2.2011


  Uznesenia na stiahnutie 3. (159,1 KiB, 593 hits)

14.4.2011


  Uznesenia na stiahnutie 4. (5,8 MiB, 593 hits)

14.6.2011


  Uznesenia na stiahnutie 5. (113,1 KiB, 654 hits)

5.8.2011


  Uznesenia na stiahnutie 6. (122,8 KiB, 567 hits)

29.9. a 5.10.2011


  Uznesenia na stiahnutie 7. (203,7 KiB, 654 hits)

8.12.2011


  Uznesenia na stiahnutie 8. (107,8 KiB, 778 hits)

1.2.2012


  Uznesenia na stiahnutie 8. (4,7 MiB, 1 165 hits)

  Uznesenia na stiahnutie 9. (1,0 MiB, 771 hits)

13.6.2012


  Uznesenia na stiahnutie 10. (2,9 MiB, 653 hits)

7.8.2012


  Uznesenia na stiahnutie 11. (151,7 KiB, 1 299 hits)

2.10.2012


  Uznesenia na stiahnutie 12. (2,5 MiB, 781 hits)

5.1.2013


  uznesenia na stiahnutie 13. (4,7 MiB, 0 hits)

9.9.2013


  uznesenia na stiahnutie 14. (1,4 MiB, 696 hits)

16.10.2013


  Uznesenia na stiahnutie 15. (708,9 KiB, 869 hits)

12.12.2013


  uznesenia na stiahnutie 16. (3,0 MiB, 1 176 hits)

13.2.2014


  uznesenia na stiahnutie 17. (887,5 KiB, 787 hits)

2.6.2014


  uznesenia na stiahnutie 18. (389,6 KiB, 76 hits)

15.12.2014

Stránka 54 z 55« Prvá...102030...5152535455
Pre bezproblémové zobrazovanie stránok použite prosím niektorý z týchto prehliadačov : | | | |
Copyright © 2011 - Obec Vrbov / Web stránky vytvoril
Frontier Theme