Місто Vrbov

Офіційний сайт селі

Street workout ihrisko

Шановні громадяни, radi by sme vás informovali, že street-workoutové ihrisko bolo dobudované a je sprístupnené verejnosti.

Zariadenie je určené pre deti od 14 роки. Tieto technické zariadenia umožňujú kombinovať aktívny silový tréning a pravidelné cvičenie s váhou vlastného tela. Zlepšujú kondíciu, funkcie kardiovaskulárneho systému a napomáhajú úprave hmotnosti. Tiež je tak možné spojenie fitness a kardio aktivít.

Tento projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Від. від.

vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017 2017.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo
vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
výkon trestu odňatia slobody,
právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Сторінка 1 з 4912345...102030...Останній »
Для біда перегляді сторінок, будь ласка, використовуйте один із цих браузерів : | | | |
Copyright © 2011 - Місто Vrbov / Веб-сайт створений
Frontier Theme